Games & Godis

Posts Tagged ‘svensk spelutveckling

Riktig speljournalistik

Postat av Peter 04 oktober 2009

Ett återkommande problem inom speljournalistiken är huruvida skribenterna verkligen förhåller sig objektivt till de spel och konsoler, utvecklare och utgivare de skriver om. I en snäv värld där annonsintäkter mycket väl kan hänga samman med hur mycket och hur positivt man skriver om en viss utgivares spel kan gränserna vara svåra att identifiera. Inom svensk [...]