Games & Godis

Posts Tagged ‘Ico

Last Gen Standing: Ico

Postat av Peter 03 juli 2009

Omslaget till originalutgåvan av Ico inspirerades av Giorgio di Chiricos Det oändligas nostalgi (t.h.). Redan där särskiljer sig Fumito Uedas och Team Icos debutspel rejält från den anonyma floden av mainstreamspel. Ueda sökte sig faktiskt till spelbranschen först efter att ha försökt livnära sig på sin bildkonst. En inspiration som Ueda har angett som viktig [...]